Aanmeldformulier pleeggezin

Wij zoeken pleeggezinnen die maximaal 20 kilometer van Zwolle woonachtig zijn. Dit i.v.m. de dierenartsbezoeken, voer en benodigdheden ophalen /brengen, enz.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande vragenlijst in te vullen?
Wij weten dan iets meer over uw situatie en nemen zo snel mogelijk contact met u op. Dankuwel!
(voelt u zich vrij om eventuele toelichtingen te geven, als u denkt dat dit van belang is)

De heerMevrouw

Voor welke dieren wilt u pleeggezin zijn? (Meerdere keuzes mogelijk)
Moederloze kittensMoederpoes mét kittensSchuwe kat voor socialisatieHond

Hoeveel uur per dag bent u beschikbaar voor dit dier?

Hoeveel weken achtereenvolgend bent u voor dit dier beschikbaar?

Bent u, in geval van een pasgeboren nest, minimaal 10 weken beschikbaar?

Heeft u ervaring met het toedienen van medicijnen? (denk aan ontwormen /ontvlooien)

Kunt u bijvoeren?

Bent u, in geval van fleskittens, bereid deze ook 's nachts te voeren?

Heeft u zelf huisdieren?
Zo ja, vermeld hieronder dan om welke dieren het gaat en hoeveel

Zijn uw huisdieren gevaccineerd?

Zijn uw huisdieren gecastreerd en/of gesteriliseerd?

I.g.v. opvang kat /kittens: Heeft u een aparte ruimte beschikbaar waar het dier tijdelijk kan verblijven igv ziekte, of gewenning?

Bent u de dinsdagochtenden beschikbaar om met eigen vervoer naar het dierenasiel te komen i.v.m. de dierenartscontroles?

Is er een bovengemiddelde kans dat u het dier onverwachts met spoed terug moet brengen naar het asiel? Denkt u aan bijv. ziekte van uzelf, ziekte familielid, werkomstandigheden, enz.

Heeft u een vakantie gepland?
Zo ja, welke datum bent u niet beschikbaar als pleeggezin?

[recaptcha]