Bemiddelingsdieren

Bent u genoodzaakt uw dier voor herplaatsing aan te bieden en wilt u het dier zelf vanuit huis herplaatsen? Dan kunt u uw dier via deze website in bemiddeling plaatsen, op onderstaande wijze.

U levert een duidelijke foto (zo groot mogelijk formaat!) met een duidelijk omschrijving van het dier. U kunt de foto en de gegevens van het dier aanleveren via de e-mail (info@dierenasielzwolle.nl). Vermeld alstublieft zo volledig mogelijk wat de reden van herplaatsing is en hoe het dier omgaat met kinderen, andere dieren, vreemde mensen/ bezoek. Ook of het dier alleen thuis kan blijven en verdere bijzonderheden, zoals vaccinatiedatum en eventuele chip. Vergeet niet uw eigen contactgegevens erbij te vermelden.

Het dierenasiel vraagt een vergoeding van € 7,50 per te vermelden dier. Na ontvangst van de € 7,50 bemiddelingskosten, wordt het dier 3 maanden vermeld op deze pagina. Als het dier na 3 maanden niet herplaatst is, zal de webmaster de foto en gegevens van de site verwijderen.

U kunt het bedrag voor de bemiddeling overmaken op girorekeningnummer NL70 INGB 0000 272009 t.n.v. Stichting Zwols Dierenasiel, o.v.v. “bemiddeling -naam dier-”. Betaalde bemiddelingskosten worden niet gerestitueerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke herplaatsing. Wij screen de reacties niet. Wij adviseren u wel om een overnamevergoeding te vragen en het dier niet gratis aan te bieden. U kunt bijvoorbeeld “prijs nader overeen te komen” vermelden.

Is uw dier geplaatst? Dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven, zodat wij het dier van onze site kunnen halen.

Het asiel heeft het recht om bepaalde dieren te weigeren voor de bemiddeling.