Bemiddelingsdieren

Bent u genoodzaakt uw dier voor herplaatsing aan te bieden en wilt u het dier zelf vanuit huis herplaatsen? Dan kunt u uw dier via deze website in bemiddeling plaatsen, op onderstaande wijze.

U levert een duidelijke foto (zo groot mogelijk formaat!) met een duidelijk omschrijving van het dier. U kunt de foto en de gegevens van het dier aanleveren via de e-mail (info@dierenasielzwolle.nl). Vermeld alstublieft zo volledig mogelijk wat de reden van herplaatsing is en hoe het dier omgaat met kinderen, andere dieren, vreemde mensen/ bezoek. Ook of het dier alleen thuis kan blijven en verdere bijzonderheden, zoals vaccinatiedatum en eventuele chip. Vergeet niet uw eigen contactgegevens erbij te vermelden.

Het dierenasiel vraagt een vergoeding van € 7,50 per te vermelden dier. Na ontvangst van de € 7,50 bemiddelingskosten, wordt het dier 3 maanden vermeld op deze pagina. Als het dier na 3 maanden niet herplaatst is, zal de webmaster de foto en gegevens van de site verwijderen.

U kunt het bedrag voor de bemiddeling overmaken op girorekeningnummer NL70 INGB 0000 272009 t.n.v. Stichting Zwols Dierenasiel, o.v.v. “bemiddeling -naam dier-”. Betaalde bemiddelingskosten worden niet gerestitueerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke herplaatsing. Wij screen de reacties niet. Wij adviseren u wel om een overnamevergoeding te vragen en het dier niet gratis aan te bieden. U kunt bijvoorbeeld “prijs nader overeen te komen” vermelden.
U dient tevens op iedere belangstellende te reageren, ook wanneer dit wellicht niet de gewenste situatie is waar u uw dier in wilt plaatsen.

Is uw dier geplaatst? Dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven, zodat wij het dier van onze site kunnen halen.

Het asiel heeft het recht om bepaalde dieren te weigeren voor de bemiddeling.
Ook indien u niet reageert op berichten van belangstellenden hebben wij de mogelijkheid om het bemiddelingsdier te verwijderen.