Afstand doen

 

Formulier om uw dier aan te melden voor opname asiel

Wanneer u om welke reden niet meer voor uw hond of kat kunt zorgen kunt u ons telefonisch benaderen.

Waarom zelf niet op Marktplaats, maar toch kiezen voor een erkende opvang?
Wanneer u uw huisdier via Marktplaats aanbiedt, gebeurt het vaker dat een geïnteresseerde niet zo serieus met uw dier omgaat dan u zelf zou willen.
Nieuwe eigenaren houden zich niet aan gemaakte afspraken en dieren een aantal keren worden doorverkocht / weggegeven, waardoor dieren in situaties terechtkomen waar u hem /haar zelf niet herplaatst zou hebben. Of dat u al het contact verliest.

Werkwijze afstand en adoptie
Veelal vinden diereigenaren het “afstand doen” bij een asiel emotioneel, omdat de hond of kat (zeker eerst in de quarantaineperiode) in een hok /kennel verblijft.
Het voordeel van een asiel is wel dat er goed gekeken wordt of een geïnteresseerde past bij het karakter van het dier.
Wanneer u afstand doet wordt een vragenlijst doorgenomen en wordt gevraagd in welke situatie u het dier het best herplaatst ziet.

Potentiele adoptanten vullen een vragenformulier in met vragen over hun thuissituatie, hun afwezigheid, aanwezigheid van kinderen, aanwezigheid van andere huisdieren, hun ervaring, enz.
Op deze wijze wordt een zo deugdelijk mogelijke match gemaakt. Lukt dat niet, dan krijgt de geïnteresseerde het dier niet te zien. Dus gaat een dier niet met de geïnteresseerden mee.
Lijkt er op papier een match te zijn, dan wordt in het echt gekeken of er een klik is. Bij interesse in een hond dienen potentiele adoptanten meerdere keren te komen wandelen. Daarna mag een hond pas mee naar het nieuwe huis.

Contact met nieuwe eigenaar
Ook na adoptie houden wij contact met de nieuwe adoptant. Na een tweetal dagen wordt gevraagd hoe het gaat en na een aantal weken wordt een nazorgformulier doorgenomen.
Een nieuwe eigenaar heeft een aantal plichten waar hij/zij in de overnameovereenkomst voor tekent. O.a. het nooit mogen doorverkopen /weggeven van een dier. Indien het niet gaat, zal een dier altijd terug moeten komen naar het asiel.
En er mag niet met het dier gefokt worden.

Na adoptie van een hond bieden wij de gratis “Hond – Baas gewenningscursus” aan, zodat een nieuwe eigenaar begeleiding krijgt met opvoeding, problemen, enz.

Kosten
Wanneer u bij een asiel afstand van uw dier doet, betaalt u een afstandsbedrag wanneer u uw dier brengt. (Medische) verzorging, gediplomeerde medewerkers, huisvesting, enz. kost geld.
Maar u krijgt er ook zekerheden voor terug. Wanneer u nog twijfelt, kijkt u dan eens bij onze rubriek “succesvol geplaatst” waar nieuwe eigenaren vertellen over hun huisdier en op onze Facebookpagina om een indruk te krijgen op de manier hoe wij werken. En wat wij doen om uw huisdier zo passend mogelijk te herplaatsen.

Wilt u meer weten? Loopt u gerust eens binnen tijdens onze openingstijden!

Wilt u uw dier aanmelden voor opname in het asiel, dan kunt u dit formulier gebruiken:
Formulier opname hond of kat in asiel

Facebook: https://www.facebook.com/dierenasiel.zwolle
Succesvol geplaatst: https://dierenasielzwolle.nl/category/succesvol-geplaatst/