Afstand doen

Ons opvanggebied beslaat Zwolle, Raalte, Olst-Wijhe, Dalfsen en Ommen.
U kunt ons natuurlijk ook telefonisch benaderen, tijdens de openingstijden.

Uw Adres

Postcode

Woonplaats

Uw telefoonnummer

U wilt afstand doen van:

Bent u eigenaar van het dier / de dieren?

Wat is de reden dat u afstand wilt doen van het dier?

Naam dier(en):

Ras(sen):

Geslacht(en):

Gecastreerd of gesteriliseerd?

Geboortedatum:

Onderstaand een aantal vragen over het gedrag van dit dier.

Hoe is de omgang met kinderen:
Vermeld u ook welke leeftijd(en) (0-4 jaar / 4-8 jaar / 8-12 jaar, enz.)

Omschrijf hoe uw dier is in omgang met honden
Vermeld ook of het geslacht van de hond nog verschil maakt (reu / teef/ gecastreerde reu/ gesteriliseerde teef)

Omschrijf hoe uw dier is in omgang met katten
Vermeld ook of het geslacht van de kat nog verschil maakt (kater / poes)

Indien hij/zij andere (huis)dieren gewend is, wilt u dit dan aanvinken?
Meerdere antwoorden mogelijk.
vogels (binnen)knaagdierenpluimveeschapen /geitenkoeien

Hoe is het gedrag naar vreemde mensen /bezoek?
(Goed: allemansvriend / Redelijk: terughoudend / Agressief of wild / "Angstig / voorkeur voor mannen of vrouwen]

Hoeveel uur kan het dier / kunnen de dieren alleen thuisblijven?

Waar verbleef het dier dan?

Is het dier de afgelopen 11 maanden nog ingeënt?:

Is het dier gechipt?

Is het dier vanaf pup/kitten bij u? Hoe lang heeft u het dier al?

Is het dier zindelijk?

Eventuele aanvulling / uitslag urineonderzoek:

Is ooit een gedragstherapeut(e) ingeschakeld? Zo ja, wie?

Igv hond:
Heeft u een training /cursus gevolgd? Zo ja welke en hoe lang?

Heeft de hond ooit gebeten? Zo ja wat was hiervoor de aanleiding en hoe vaak?

Igv kat:
Is de kat gewend om binnen te blijven, of moet hij/zij naar buiten kunnen?

Zijn er medische bijzonderheden?
(Dieetvoeding, medicatie, ziektes, enz)

Heeft u verder nog aanvullingen /opmerkingen die voor ons van belang zijn?

U kunt hieronder bestanden uploaden.
Bijvoorbeeld het verslag van een gedragstherapeut, foto's, gezondheidsverklaring, enz.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk,
zie onze Privacyverklaring.

 

Waarom zelf niet op Marktplaats, maar toch kiezen voor een erkende opvang?
Wanneer u uw huisdier via Marktplaats aanbiedt, gebeurt het vaker dat een geïnteresseerde niet zo serieus met uw dier omgaat dan u zelf zou willen.
Nieuwe eigenaren houden zich niet aan gemaakte afspraken en dieren een aantal keren worden doorverkocht / weggegeven, waardoor dieren in situaties terechtkomen waar u hem /haar zelf niet herplaatst zou hebben. Of dat u al het contact verliest.

Werkwijze afstand en adoptie
Veelal vinden diereigenaren het “afstand doen” bij een asiel emotioneel, omdat de hond of kat (zeker eerst in de quarantaineperiode) in een hok /kennel verblijft.
Het voordeel van een asiel is wel dat er goed gekeken wordt of een geïnteresseerde past bij het karakter van het dier.
Wanneer u afstand doet wordt een vragenlijst doorgenomen en wordt gevraagd in welke situatie u het dier het best herplaatst ziet.

Potentiële adoptanten vullen een vragenformulier in met vragen over hun thuissituatie, hun afwezigheid, aanwezigheid van kinderen, aanwezigheid van andere huisdieren, hun ervaring, enz.
Op deze wijze wordt een zo deugdelijk mogelijke match gemaakt. Lukt dat niet, dan krijgt de geïnteresseerde het dier niet te zien. Dus gaat een dier niet met de geïnteresseerden mee.
Lijkt er op papier een match te zijn, dan wordt in het echt gekeken of er een klik is. Bij interesse in een hond dienen potentiële adoptanten meerdere keren te komen wandelen. Daarna mag een hond pas mee naar het nieuwe huis.

Contact met nieuwe eigenaar
Ook na adoptie houden wij contact met de nieuwe adoptant. Na een tweetal dagen wordt gevraagd hoe het gaat en na een aantal weken wordt een nazorgformulier doorgenomen.
Een nieuwe eigenaar heeft een aantal plichten waar hij/zij in de overnameovereenkomst voor tekent. O.a. het nooit mogen doorverkopen /weggeven van een dier. Indien het niet gaat, zal een dier altijd terug moeten komen naar het asiel.
En er mag niet met het dier gefokt worden.

Na adoptie van een hond bieden wij de gratis “Hond – Baas gewenningscursus” aan, zodat een nieuwe eigenaar begeleiding krijgt met opvoeding, problemen, enz.

Kosten
Wanneer u bij een asiel afstand van uw dier doet, betaalt u een afstandsbedrag wanneer u uw dier brengt. (Medische) verzorging, gediplomeerde medewerkers, huisvesting, enz. kost geld.
Maar u krijgt er ook zekerheden voor terug. Wanneer u nog twijfelt, kijkt u dan eens bij onze rubriek “succesvol geplaatst” waar nieuwe eigenaren vertellen over hun huisdier en op onze Facebookpagina om een indruk te krijgen op de manier hoe wij werken. En wat wij doen om uw huisdier zo passend mogelijk te herplaatsen.

Wilt u meer weten? Loopt u gerust eens binnen tijdens onze openingstijden!

Wilt u uw dier aanmelden voor opname in het asiel, dan kunt u dit formulier gebruiken:
Formulier opname hond of kat in asiel

Facebook: https://www.facebook.com/dierenasiel.zwolle
Succesvol geplaatst: https://dierenasielzwolle.nl/category/succesvol-geplaatst/