ANBI

Stichting Zwols dierenasiel

Graham Bellstraat 2

8013 PL Zwolle

RISN: 8023 45797

 

Al onze bestuursleden werken onbezoldigd: zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Toelichting ANBI

De afkorting ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat de organisatie zich
voor minimaal 90% moet inzetten voor het algemeen belang en zich niet mag inzetten voor
individueel of particulier belang. Het maken van winst mag dan ook geen doel zijn van een ANBI.
Wetenschappelijke en culturele instellingen kunnen de ANBI-status hebben, maar ook goede doelen
of organisaties met een bepaalde levensbeschouwing.

 

Donateurs kunnen een schenking doen aan de
ANBI, dit kan hen een belastingvoordeel opleveren wanneer zij het als gift aanmerken in de
belastingaangifte. Het grote voordeel voor de ANBI is dat deze niet verplicht is om erf-of
schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het
algemeen belang.


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE ANBI?


Een ANBI richt je niet zomaar op, je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Veel van
deze voorwaarden moeten ook al zijn opgenomen in de statuten van je stichting. We hebben de
voorwaarden op een rijtje gezet:


> Het bedrijf zet zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang en heeft een actueel
beleidsplan. In dit beleidsplan staat hoe de doelstelling van de ANBI wordt gerealiseerd.


> Je hebt als ANBI geen winstoogmerk. Dit moet ook blijken uit je reglement of beleidsplan.

 

> Alle personen die bij het bedrijf betrokken zijn, zijn integer en voldoen aan de integriteitseisen.

 

> De bestuurders van de ANBI mogen niet over het vermogen van de ANBI beschikken alsof het hun
eigen vermogen is. Het vermogen moet gescheiden zijn.

 

> De onderneming mag een beperkt eigen vermogen hebben. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan
het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor het reilen en zeilen van de ANBI.

 

> De beloning voor de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding. Voor bestuurders die ook
uitvoerend werk doen, geldt dit niet. Zij mogen hiervoor een beloning ontvangen.

 

> De kosten en de bestedingen van het bedrijf zijn in balans.

 

> De ANBI moet voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen en is verplicht om bepaalde
gegevens op een website te publiceren.