Bemiddelingsdieren

Bent u genoodzaakt uw dier voor herplaatsing aan te bieden en wilt u het dier zelf vanuit huis herplaatsen? Dan kunt u uw dier via deze website in bemiddeling plaatsen, middels onderstaande link.

Vermeld in het formulier alstublieft zo volledig mogelijk wat de reden van herplaatsing is en hoe het dier omgaat met kinderen, andere dieren, vreemde mensen/ bezoek. Ook of het dier alleen thuis kan blijven en verdere bijzonderheden, zoals vaccinatiedatum en eventuele chip.

Het dierenasiel vraagt een vergoeding van € 7,50 per te vermelden dier. Na ontvangst van de € 7,50 bemiddelingskosten, wordt het dier 3 maanden vermeld op deze pagina. Als het dier na 3 maanden niet herplaatst is, zal de webmaster de foto en gegevens van de site verwijderen.

U kunt het bedrag voor de bemiddeling overmaken op girorekeningnummer NL70 INGB 0000 272009 t.n.v. Stichting Zwols Dierenasiel, o.v.v. “bemiddeling -naam dier-”. Betaalde bemiddelingskosten worden niet gerestitueerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke herplaatsing. Wij screenen de reacties niet.
U dient tevens op iedere belangstellende te reageren, ook wanneer dit wellicht niet de gewenste situatie is waar u uw dier in wilt plaatsen.

Is uw dier geplaatst? Dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven, zodat wij het dier van onze site kunnen halen.

Het asiel heeft het recht om bepaalde dieren te weigeren voor de bemiddeling.
Ook indien u niet reageert op berichten van belangstellenden hebben wij de mogelijkheid om het bemiddelingsdier te verwijderen.

Opgeven bemiddelingsdier:

Uw telefoonnummer:
(alleen voor intern gebruik asiel)

Plaats waar het dier verblijft:

Naam / namen dieren:

Leeftijd(en) dier(en):

Datum van laatste vaccinatie:

Is het dier /zijn de dieren gechipt?

Uw omschrijving van het dier, reden van herplaatsing, enz.

Omdat wij merken dat veel mensen het moeilijk vinden om een goede omschrijving te maken, volgen hier nog een aantal aanvullende vragen. De webmaster kan deze gebruiken om het verhaal aan te vullen.

omgang met honden:
omgang met katten:
kan met kinderen vanaf welke leeftijd?
omgang vreemde mensen / bezoek:
Kan het dier alleen thuis blijven?
i.g.v. kat: is/ zijn deze gewend om naar buiten te gaan?
Is het dier / zijn de dieren gecastreerd /gesteriliseerd:
In het geval van 2 dieren, wilt u hen samen herplaatsen? Of mogen zij apart van elkaar geadopteerd worden:

Medische bijzonderheden van belang voor een nieuwe eigenaar:

Mailadres en/of telefoonnummer waarop geïnteresseerden met u in contact kunnen komen:
(dit wordt vermeld bij de gegevens van het dier)

Upload minimaal 1 foto'van uw dier(en).
Tip: goede en duidelijke foto's bevorderen de herplaatsing.

Ja, ik verplicht mij om het bemiddelingsbedrag van € 7,50 per dier (tenzij anders met u overeengekomen) per ommegaande over te maken op NL70INGB0000272009 tnv St.Zwols dierenasiel. Onder vermelding van "bemiddeling naam dier(en)". Ik ben er van op de hoogte dat vermelding voor de duur van 3 maanden is (aaneengesloten).

Stichting Zwols Dierenasiel behoudt zich het recht voor om dieren te weigeren voor bemiddeling indien plaatsing hiervan ingaat tegen de gedragscode van het dierenasiel.
Zo worden nestjes kittens of nestjes pups niet bemiddeld.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk,
zie onze Privacyverklaring.