Gewenning honden

Bij de adoptie van een hond kunt u gebruik maken van de Hond & Baas gewenningscursus.
Kijkt u HIER voor informatie over deze cursus.

Het stuk hieronder gaat met name over oa. buitenlandse honden, inbeslaggenomen honden en ex-broodfokhondjes en heeft als doel om extra informatie te verstrekken om uw nieuwe huisgenoot zo snel mogelijk en op de juiste manier te laten wennen.

Buitenlandse honden, inbeslaggenomen honden en ex-broodfokhondjes hebben vaak een niet al te rooskleurig verleden, of zitten al heel lang in een dierenopvang. Hun verleden kan dus absoluut niet vergeleken worden met het verleden van een “normale” / Nederlandse hond. De asielen in het buitenland zijn ook absoluut niet te vergelijken met de Nederlandse asielen. De zorg en aandacht voor de dieren is er veelal minimaal. Toch zijn de meeste honden snel gewend hier in Nederland, zeker als u onderstaande tips aanhoudt. Hieronder een aantal “do’s en dont’s” voor de eerste weken.

Alleen thuis blijven

De meeste honden moeten behandeld worden als een grote pup. Dat wil zeggen; zij kennen nog weinig en moeten begeleid worden. O.a. met het alleen thuis leren blijven. Houdt u dus rekening hiermee en bouw het alleen thuisblijven rustig op. Het beste kunt u de eerste weken werken met een bench. De meeste honden voelen zich veilig in een bench. U zet de mand of zijn ligkussen in de bench zodat de hond dit als zijn eigen plekje gaat zien. Als u even weggaat of ’s nachts doet u het deurtje dicht van de bench. Op deze manier kunt u zowel de zindelijkheid als het alleen blijven rustig opbouwen. Laat u ook een radio zachtjes aan zodat de hond zich niet alleen voelt. Uiteraard is het niet verstandig om overdag de hond uren achter elkaar in een bench op te sluiten.

 

Zindelijkheid

Sommige honden zijn nooit gewend geweest om in huis te leven. Of ze zitten al zo lang in een dierenopvang dat dit weer wat opgefrist moet worden. Er bestaat een kans dat de zindelijkheid een tijdelijk aandachtspunt is. Vaak went een hond snel aan het huiselijk leven en de routine van het uitlaten en buiten plassen en poepen. Maar er kan natuurlijk altijd een ongelukje gebeuren…. De eerste weken kunt u het beste eerst proberen de hond ergens dichtbij uw woning zijn behoefte te laten doen alvorens u een wandeling gaat maken. Als u meteen gaat wandelen, zal de hond geïnteresseerd zijn in alles wat hij ziet en ruikt, zodat hij simpelweg “vergeet” zijn behoeftes te doen.

Geluiden

De hond zal moeten wennen aan de thuissituatie. Alle huiselijke geluiden die voor veel Nederlandse asieldieren herkenbaar zijn, kunnen voor deze honden helemaal nieuw zijn. Aan alle geluiden en gebruiken zal de hond moeten wennen. Zoals een stofzuiger, tv, de deurbel, enz. is allemaal onwennig voor de hond. Bekijkt u rustig even hoe dit gaat en vindt de hond vooral niet zielig, doe alsof alles normaal is. Met andere woorden: bevestig bang gedrag niet. Veelal went de hond snel aan deze geluiden. Geef hem vooral zijn eigen vaste plek ergens in een hoek. Dus in geen geval in de loop waar geregeld iedereen langs moet. De hond zal die rustige plek opzoeken om zich veilig te voelen, of als hij zich gewoon even terug wil trekken als het hem te druk wordt.

Andere dieren

De meeste buitenlandse honden en ex-broodfokhonden zijn sociaal naar andere honden en soms ook naar katten. In sommige gevallen heeft de hond op straat geleefd en heeft moeten overleven, of in een situatie met meerdere dieren in een kleine ruimte. Daar moet de hond voor zijn portie voer opkomen.  Het is daar wie het eerst komt, het eerst maalt. Deze honden kunnen in het begin “voernijd” hebben wanneer zij eten krijgen. Dat wil zeggen dat zij andere huisdieren (en soms de eigenaar) niet in de buurt van de etensbak/botje dulden. Ze zijn bang dat het voer wordt afgepakt. En geen voer betekend “niet overleven” in de ogen van de hond. Voert u de hond altijd in alle rust, zet hem apart zodat hij op zijn gemak het eten opeet. Hij zal dan minder bang zijn dat het voer wordt afgepakt. Ook zal hij veel rustiger eten, hetgeen weer beter is voor zijn maag-darmgestel. Met een 6-8 weken is dit normaliter over.

Hond meenemen drukte

Het is nogal wat,  in het asiel beland, andere mensen om je heen, andere geluiden enz. En dan nu bij u in huis waar weer andere mensen, geluiden enz. zijn. Laat de hond de eerste 6 tot 8 weken zoveel mogelijk rustig wennen. Rust en regelmaat is iets waar de hond nu het meest behoefte aan heeft. Ook al denkt u na de eerste dagen dat het allemaal prima verloopt en dat het allemaal wel los zal lopen. Laat u niet verleiden tot het overal mee naartoe nemen van de hond. Bekijk zijn/haar gedrag en vermijdt absoluut drukke plaatsen. U vindt wellicht dat de buurman, of voorbijganger geen bedreiging vormt, maar voor de hond kan hij/zij een nare associatie met het verleden zijn. U doet er meer kwaad mee dan goed als u de hond te snel confronteert met drukte.

Een terrasje/winkelcentrum/visite is de eerste tijd ábsoluut af te raden!

Gedrag

Sommige honden zijn niet goed behandeld, vaak door mannen. Of ze zijn tijdens hun periode op straat weggejaagd en geplaagd. Of hebben gewoon erg weinig menselijk contact gehad. Dat verklaart ook dat sommige
honden erg terughoudend zijn naar bepaalde mensen. Houdt hier dus rekening mee. Leer dus rustig uw hond kennen voordat u de drukte opzoekt. Een uitval naar een ander persoon is maar zo gebeurd zonder dat u het aan ziet komen. U snapt waarschijnlijk niet het waarom, en de hond krijgt de schuld van iets waar hij niets aan kan doen. Als u hiervoor ruim de tijd neemt leert u de hond kennen en zal u inzien wanneer en voor welke mensen hij angst heeft.

Gezin

Heel vaak trekken deze honden heel sterk naar een persoon in het huishouden. Probeert u hier iets mee te doen. Bijv. iedere dag een ander gezinslid de hond eten laten geven of uitlaten. Laat verschillende personen in uw huishouden de hond roepen, bij zich komen om hem vervolgens een beloning te geven. Op deze manier worden alle personen betrokken bij de hond en focust hij zich niet op maar één persoon.
Ook kan de hond de eerste weken continue achter u aan willen lopen. Als u de tips opvolgt zal dit absoluut met 6 tot 8 weken minder worden. Het heeft tijd nodig.
Ook hierbij weer: Rust en Regelmaat is belangrijk. Geef ook duidelijk uw grenzen aan. Wat mag wel en wat mag niet. Meteen vanaf dag 1 duidelijk en evenwichtig met de hond omgaan. Geef de hond deze kans om de herplaatsing tot een succes te maken.

Angst

Bij angstige/terughoudende honden adviseren wij altijd een tuigje. Een hond kan zich uit bepaalde halsbanden wurmen, bij een tuigje lukt dat minder snel. Zeker bij de tuigjes die met 3 banden om de hond heen zitten. Deze tuigjes zijn o.a. te bestellen bij: http://www.huisdierexpress.nl/nylon-robuust-harnas-bodyguard

Buitenlandse honden en ziektes

In het mediterrane klimaat komen andere ziektes voor dan in Nederland. Omdat wij het belangrijk vinden om gezonde honden te herplaatsen, zijn de honden die wij herplaatsen allemaal onderzocht (laboratorium bloedonderzoek) op deze ziektes. Behalve de pups, daar is dit niet op van toepassing (i.v.m. de incubatietijd). Wij herplaatsen dan ook alleen honden die negatief getest zijn op deze ziektes.
Belangrijk is wel om te weten dat in het geval van Leishmaniose deze test een momentopname is. Op het moment van testen zijn de bloedwaardes goed, echter Leishmaniose kan een aantal jaren blijven “sluimeren” in het bloed en na een aantal jaren dus ineens wel opkomen. De belangrijkste ziektes hebben wij hieronder (beknopt) op een rij gezet.

Leishmaniose: Leishmaniose is een ziekte die wordt veroorzaakt door Leishmaniaparasieten. Deze ziekte kan in principe alleen worden overgedragen door de zandvlieg (eigenlijk geen vlieg maar een klein behaard mugje). Deze zandvliegjes komen voor in de meeste mediterrane landen, waar deze ziekte dan ook vrij algemeen voorkomt. Maar ook in Frankrijk komt de zandvlieg al voor en is er dus een risico op besmetting wanneer men de hond daar mee naar toe neemt op vakantie. In Nederland komt de zandvlieg nog niet voor maar de verwachting is dat deze -gezien de klimaatsverandering- uiteindelijk ook hier zijn intrede zal doen. Als de hond na een steek van een zandvlieg eenmaal besmet is met de Leishmaniaparasiet kan de parasiet zich gaan inkapselen in de organen (vooral in de milt of lever), maar ook in het beenmerg of de lymfeklieren. Daar kan de parasiet zich maanden tot jaren slapende houden terwijl aan de hond niets te merken is. Op een gegeven moment kan de parasiet “wakker” worden. Vaak gebeurt dit op het moment dat de hond een verminderde weerstand heeft (door bijvoorbeeld stress of na een operatie), en dan pas zal de hond eventueel symptomen gaan vertonen en ziek worden. Sommige honden ontwikkelen een zekere weerstand tegen de parasiet. De incubatietijd van Leishmaniose wordt geschat op 7 jaar. Het is dus niet zo dat een uit het buitenland afkomstige hond die al een aantal jaren in Nederland is, de ziekte niet kan hebben. Dit geldt overigens ook voor een hond die met de baasjes in het buitenland op vakantie is geweest! De hond kan de parasiet dus bij zich hebben zonder ziek te zijn. Leishmaniose kan overigens alleen worden overgedragen met tussenkomst van de zandvlieg. Muggen, vlooien of teken kunnen de ziekte dus niet overdragen. In principe is de hond goed te behandelen, mits tijdig ontdekt. Nadat de hond positief getest is, wordt gestart met de tablettenkuur van Allopurinol®, dat de symptomen doet verminderen. Honden die na behandeling opnieuw getest 10901_draco_105k.304x0-isworden, kunnen negatief zijn. Sommige blijven de tablettenkuur gedurende hun hele leven gebruiken zonder nadelige gevolgen. Ze blijven echter wel drager van de ziekte. Het is tevens verstandig om het bloed om de 3-6 maanden te laten controleren.

Ehrlichiose: Ehrlichiose is een bacteriële ziekte die door teken wordt overgebracht. De belangrijkste drager en verspreider van Ehrlichiose, de Rhipicephalusteek, komt voornamelijk voor in de mediterrane landen, maar wordt sinds kort ook in Nederland aangetroffen. Door de beet van een besmette teek kan de hond geïnfecteerd worden met de parasiterende bacterie Ehrlichia Canis, die zich vervolgens vermeerdert en bepaalde witte bloedlichaampjes (de Monocyten) en vaatwanden aantast. Ehrlichiose kan goed behandeld worden mits het tijdig wordt ontdekt, wat niet altijd even makkelijk is. Er bestaat geen vaccinatie tegen Ehrlichiose. Ehrlichiose is met een specifieke antibioticumkuur (Doxycycline) vrij goed te behandelen, afhankelijk van het stadium van de ziekte. Bij vroege ontdekking en behandeling is de ziekte te genezen. Bij honden met chronische Ehrlichiose is genezing moeilijker. Ehrlichiose geeft vaak vage symptomen die ook op de ziekte Leishmaniose lijken.

Babesiose: Babesiose wordt overgebracht door buitenlandse teken en komt voor in Zuid-, Midden- en Oost-Europa. Babesia is een parasiet van de rode bloedcel. De parasiet vermenigvuldigt zich in de rode bloedcel. Als de rode bloedcel hierdoor kapot gaat, besmet de parasiet een volgende rode bloedcel. Honden kunnen genezen van Babesiose. Bij chronische Babesiose blijven sommige honden klachten houden.

Meer informatie over deze buitenlandse ziekten vindt u op: http://www.mcvoordieren.nl/

Als laatste

Denkt u goed na voordat u aan een buitenlandse hond, inbeslaggenomen hond of ex-broodfokhondje  begint.
Deze dieren hebben al veel meegemaakt. Als ze geplaatst worden en in korte periode weer terug moeten naar het asiel heeft dit negatieve invloed op het vertrouwen van de hond in de mens. Bent u om welke reden dan ook niet in staat om bovengenoemde tips/adviezen op te volgen, begin er dan in het belang van de hond NIET aan. Geeft u de hond een eerlijke kans dan zal u nog jarenlang veel plezier samen hebben.