Informatie hartruis

Dit dier heeft een hartruis. Dit is een extra bijgeluid op het hart dat met een stethoscoop gehoord kan worden.

Het geruis kan ontstaan door het krachtige en snelle stromen van het bloed in het hart en de grote bloedvaten rond het hart. Een hartruis is meestal onschuldig als het dier geen andere klachten heeft en komt dus ook bij gezonde dieren voor.

De dierenarts is erin getraind om een hartruis te beoordelen op de sterkte ervan en kijkt daarbij ook naar de algehele gesteldheid van het dier. Het narcose risico bij een dier met een hartruis kan hoger zijn dan bij een dier zonder hartruis.

 
Ook de gradatie (1 t/m 6) van de hartruis speelt hierin een rol.
Hierbij wordt 6 aangemerkt als meest risicovol.


Bij veel kittens/pups met een hartruis 1 uit 6 is er nog een opening tussen de 2 hartkamers die voor de geboorte open hoort te zijn en na de geboorte sluit. Dit gaatje sluit dan wat later. Veel jonge dieren met een hartruis 1 uit 6 groeien hier daarom overheen.

Indien bij het dier een hartruis 1 uit 6 geconstateerd is, is hij/zij een gezond dier zonder klachten.
De meeste dieren met een hartruis 1 uit 6 hebben geen hartprobleem en hun levensverwachting is net zo lang als die van dieren zonder hartruis. Wel adviseren we om het hart bij de jaarlijkse controle en inenting opnieuw te laten beluisteren zodat in de gaten kan worden gehouden of er geen
veranderingen optreden.

Indien uw dier nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is adviseren we om jonge dieren met een hartruis 1 uit 6 pas te laten steriliseren/castreren wanneer zij uitgegroeid zijn. Dit is met een leeftijd van 5 á 6 maanden.

Op het pre-anesthetisch onderzoek voorafgaand de castratie/sterilisatie wordt met ongeveer 6 maanden leeftijd de hartruis opnieuw beoordeeld en wordt er advies gegeven over het verdere vervolg.

In de situatie dat de hartruis nog aanwezig is, een gradatie sterker is geworden of de dierenarts een andere indicatie heeft voor een hartprobleem kan het advies zijn om dan een hartecho te laten maken. Of er kan besloten worden om het dier onder narcose te brengen met een narcose die speciaal ontwikkeld is voor dieren met een (mogelijk) hartprobleem zodat het narcose risico geminimaliseerd wordt.