Informatie

Dierenasiel Zwolle is sinds 1996 gehuisvest in het gebouw aan de Graham Bellstraat 2.
Dit pand voldoet aan alle moderne eisen van de dierenopvang.

Naast de opvang en herplaatsing van dieren zijn wij inmiddels ook een kennis- en adviescentrum op het gebied van honden en katten.
Wij houden van dieren en zorgen er graag voor dat de asieldieren prettig bij ons verblijven en bij een liefdevolle, passende eigenaar herplaatst worden. Daarnaast hebben wij vanuit onze passie voor dieren en dierenwelzijn bovendien de expertise in huis om diereneigenaars te adviseren over hun huisdieren en te helpen bij vraagstukken op het gebied van diergedrag en dierverzorging.

Voorlichting / trainingen:
Door de ervaring van onze gediplomeerde dierverzorgers kunnen gericht adviezen gegeven worden en is het (binnenkort) ook mogelijk om individueel cursus te komen volgen met uw hond.

Pension:
In het pand is een afgescheiden deel in gebruik voor pensionhonden en katten.
In dit kleinschalige pension (10 kennels voor de honden 10 plaatsen voor de katten) is er veel individuele aandacht voor uw dier en wordt er minimaal 3 keer per dag met de honden gewandeld. Daarnaast is er een speelweide waar de honden lekker kunnen rennen en een buitenren waar de poezen kunnen verblijven wanneer zij willen.
Doordat wij werken met ervaren dierverzorgers, zijn dieren met een “gedragsprobleem” ook gewoon welkom bij ons!


Asiel:

Op jaarbasis komen honderden dieren in ons asiel.
Dit zijn “afstandsdieren” waarvan de eigenaar het dier bij ons onderbrengt om herplaatst te worden, maar ook veel zwerfdieren. Deze zijn afkomstig uit een grote regio (Zwolle, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen en Ommen).
Deze zwerfdieren worden opgevangen en getracht wordt de eigenaar te achterhalen. Gebeurd dat niet, dan worden ook deze dieren herplaatst bij een nieuwe eigenaar.

Voor alle dieren geldt dat het uitgangspunt is om een passend thuis te vinden.
Dit wordt gedaan door zorgvuldige screening van een nieuwe eigenaar en, i.g.v. de adoptie van een hond, een training van nieuwe baas en hond samen om hen te begeleiden bij het ‘wennen aan elkaar’. De zogenoemde “gewenningscursus”. Doel van deze training is dat eventuele (aanpassings)problemen vroegtijdig in kaart gebracht worden en dat d.m.v. training en adviezen een start gemaakt wordt om deze problemen op te lossen. En zo trachten we te voorkomen dat het dier weer in het asiel terugkomt.

Bij de herplaatsing van de asielpoezen en katers speelt ook dat het “kattenoverschot” moet worden bewaakt. . Nederland kent een enorm kattenoverschot en daarom is het belangrijk dat het aantal kansarme katten in Nederland effectief wordt teruggebracht. Daarom wordt iedere volwassen poes of kater in het asiel geneutraliseerd voordat hij/ zij herplaatst wordt. Dieren die nog te jong zijn voor castratie /sterilisatie kunnen op de juiste leeftijd bij de asieldierenarts alsnog (op kosten van het asiel) geneutraliseerd worden.
Voorlichting aan toekomstige diereigenaren vinden wij erg belangrijk.

Bemiddeling voor herplaatsing:
Wij bieden op onze website de mogelijkheid om, wanneer uw dier herplaatst moet worden, deze “in bemiddeling ” te zetten.
Het dier verblijft dan gewoon bij u thuis en potentiële eigenaren nemen rechtstreeks contact met u op. U screent dus zelf een potentiële nieuwe eigenaar en beslist of u uw dier aan hem/ haar toevertrouwd.
Onze website kent een groot bezoekersaantal, evenals onze social media.
Onze ervaring is dat deze geïnteresseerden serieuzer zijn dan bijvoorbeeld op Marktplaats. En op deze manier betere matches gemaakt worden.

Algemene voorlichting:
Het begrip “asiel” heeft bij sommige mensen nog een negatief imago.
Veelal denken mensen nog aan zielige honden in kille kennels en aan een hoog euthanasiepercentage. Wij trachten door persoonlijke voorlichting, rondleidingen en gebruik van onze social media te laten zien dat het juist het tegenovergestelde is. Dieren verblijven weliswaar in een kennel (zoals in de vele andere pensions) maar er wordt veel met hen ondernomen. Wandelingen, sociale interactie, groepshuisvesting, trainingen en ook mentale uitdagingen d.m.v. zoekspelletjes en puzzels vormen onderdeel van de dagelijkse gang van zaken.

Er wordt selectief gezocht naar een nieuwe eigenaar, een eigenaar waar het dier bij past.
Deze eigenaar heeft een aantal plichten, samengevat in een contract. O.a. dat er niet met het dier gefokt mag worden, maar ook dat het dier niet doorverkocht / weggegeven mag worden. Dit allemaal om te voorkomen dat een dier in verkeerde handen valt / op een plek terechtkomt die voor het dier niet passend is.
Zet u uw dier op Marktplaats zodat u zelf kunt zien wie zijn nieuwe baas is? Dan heeft u deze zekerheden niet.
U moet het asiel zien als iets tijdelijks, een pension van waaruit het dier een definitieve baas vindt.

Bent u nieuwsgierig geworden door alles wat u leest?
Wij zijn gepassioneerd als het om dieren gaat en gaan verder dan alleen de opvang van dieren. Alles is erop gericht om dieren op de eerste plek te zetten.
Benieuwd naar één van bovengenoemde mogelijkheden? Komt u gerust langs tijdens de openingstijden!