Inschrijving

Het komt voor dat er zoveel animo voor een dier is, dat wij een inschrijvingsprocedure hanteren.

Doel hiervan is de beste match te vinden voor het dier. Het gaat ons er om dat elk dier op de meest geschikte plek terechtkomt.

Dat houdt in dat iedere geïnteresseerde een vragenformulier invult met zijn/haar thuissituatie, ervaring, enz.
Vervolgens kijken de dierverzorgers welke situatie het best bij het dier lijkt te passen.
Deze mensen worden gebeld om een afspraak te maken om met het dier kennis te komen maken en te zien of de “klik” er is. Indien dat zo is, wordt het dier bij hen herplaatst.

Omdat wij erg druk zijn, zullen we enkel de mensen berichten die wij uitnodigen voor een kennismaking.
Wij vragen hiervoor bij voorbaat uw begrip.

Het vragenformulier ( “adopteer mij formulier“)  vindt u op de pagina van het dier, rechtsboven het verhaaltje.