11886

12-6-2017 binnengebracht. Kitten, gevonden aan de Telgenweg in Heeten.
Registratienummer:  11886