Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Zwols Dierenasiel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Zwols Dierenasiel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.

 

Stichting Zwols Dierenasiel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens
– Uw geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM STICHTING ZWOLS DIERENASIEL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT.

Stichting Zwols Dierenasiel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Zwols Dierenasiel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening rondom dierenopvang (bijvoorbeeld een pensionovereenkomst, afstandsovereenkomst, adoptieovereenkomst).

 

HOE LANG STICHTING ZWOLS DIERENASIEL GEGEVENS BEWAART.

Stichting Zwols Dierenasiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting Zwols Dierenasiel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van Stichting Zwols Dierenasiel (www.dierenasielzwolle.nl en www.dierenambulancekampen.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Zwols Dierenasiel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Zwols Dierenasiel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Zwols Dierenasiel heeft hier geen invloed op. Stichting Zwols Dierenasiel heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Stichting Zwols Dierenasiel  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting Zwols Dierenasiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Zwols Dierenasiel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Zwols Dierenasiel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via [email protected] . www.dierenasielzwolle.nl  is een website van Stichting Zwols Dierenasiel.

 

Stichting Zwols Dierenasiel is als volgt te bereiken:

Graham Bellstraat 2, 8013 PL Zwolle (tevens vestigingsadres)
Telefoon: 038-4601784, E-mailadres (algemeen): [email protected]


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41024911