Zwolse organisaties voor dierenwelzijn hebben zich verenigd in Dierenteam Zwolle.
Hierdoor krijgen dieren en baasjes sneller de hulp en informatie die zij nodig hebben. Dit is extra waardevol in de huidige coronacrisis, waarin meer mensen een huisdier nemen en meer mensen moeite hebben hun dier te onderhouden.

 

 

Op samenzwolle.nl/samendieren kunnen Zwollenaren terecht voor informatie over en hulp voor hun huisdier. Het aantal dieren in asielen is met een derde gedaald en dierenvoedselbanken zien het aantal cliënten stijgen.

“Enerzijds willen mensen juist nu graag het gezelschap van een dier en tegelijkertijd zijn er diereneigenaren die door minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis moeite hebben hun dier te onderhouden”, zegt Simone Boshove van SamenZwolle.
“Wat voor ons als sociaal platform duidelijk is, is dat diereneigenaren hulp kunnen gebruiken bij de verzorging van hun dier. Natuurlijk zijn het Dierenteam Zwolle en de themapagina samenzwolle.nl/samendieren niet specifiek voor de coronacrisis opgericht, maar de huidige omstandigheden onderstrepen wel het belang van een vraagbaak voor diereneigenaren.”
Op SamenZwolle is tevens aandacht voor andere thema’s, waaronder bijvoorbeeld SamenOuderen, SamenKinderen en SamenMaatjes.

SamenDieren
Op SamenDieren, de nieuwste themapagina van het sociaal platform SamenZwolle, vinden inwoners de aangesloten organisaties en hun diereninfo, evenals alle activiteiten in de stad op het gebied van dieren en alle vacatures voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor dieren. Ook vindt men er oproepjes van buurtgenoten die hulp vragen bij de verzorging van hun huisdier.

Dierenteam
In Dierenteam Zwolle zijn zeventien dierenorganisaties verenigd. “Deze samenwerking is bijzonder; een kenmerk van dierenwelzijnsorganisaties is dat ze zich ieder richten op een bepaalde diersoort. Die aandacht is dan vaak een obstakel voor mogelijke samenwerking, terwijl organisaties elkaar juist heel goed kunnen aanvullen. En dat aanvullen, dát gebeurt nu in Zwolle”, zegt Cees Vis, coördinator Dierenteam Zwolle. Hij schetst dat als volgt: “Samen hebben de organisaties het complete plaatje van dierenwelzijn in beeld. Het asiel dat een hond bij een gezin plaatst, kan bijvoorbeeld verwijzen naar de kynologenclub voor een cursus. Zo dragen de organisaties samen bij aan het hoofddoel: dierenwelzijn. Én helpen ze diereneigenaren naar een fijne band met het dier.” Alle zeventien dierenorganisaties die zijn aangesloten bij Dierenteam Zwolle bevorderen het welzijn van dieren en daarmee ook het welzijn van hun baasjes.

Welzijn

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen hun dier(en) bijvoorbeeld laten opvangen door een gastgezin via Blijf van mijn Dier. Deze bij Dierenteam Zwolle aangesloten stichting voorkomt hiermee dat slachtoffers langer dan nodig in een onwenselijke situatie blijven, omdat ze hun dier niet willen achterlaten. Oprichter Rianne Haaijema legt uit: “Dieren zijn soms het enige wat mensen nog hebben. Daar doen ze niet zomaar afstand van. Als het dier een veilig thuis heeft, geeft dit de eigenaar tijd en ruimte om een nieuwe plek voor zichzelf te vinden en een nieuw leven op te bouwen. Als dat gelukt is, komt het dier weer terug bij zijn baasje.”

Hulp

Ook Zwollenaren die een steuntje in de rug willen bij het levensonderhoud van hun huisdier kunnen terecht op de pagina SamenDieren van Dierenteam Zwolle. Hier is onder andere informatie over Stichting Dierenvoedselbank Zwolle te vinden die inwoners die weinig geld te besteden hebben tijdelijk gratis dierenvoer aanbiedt.

Organisaties

Dierenteam Zwolle is een initiatief van de gemeente Zwolle, Dierenvoedselbank Zwolle, Zwols Dierenasiel, Stichting Flappus, Park de Stadshoeve, Stichting Avifauna Zwolle, Kinderboerderijen Zwolle, Dierenambulance Zwolle, Dierenweide Berkum, Dierenweide Dieze Oost en Stichting de Knuffelkonijntjes, Wijkboerderijen Travers Welzijn, Dierenbescherming, Dierenpolitie, Stadsdierenarts, Dienstkring Dierenartsen Zwolle, Kynologenclub Zwolle en Stichting Blijf van mijn Dier.