Gedurende 8 weken worden een aantal honden uit ons asiel 2x per week getraind via stichting Dutch Cell Dogs.

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken gedetineerden en asielhonden samen. De gedetineerden helpen het gedrag van de asielhonden te veranderen. Tijdens de positieve training krijgen ze veel aandacht en liefde. De honden leren te gehoorzamen en ze leren om gewenst gedrag te vertonen. Dankzij gedragsverandering kunnen de asielhonden terugkeren in de maatschappij. Het trainingsprogramma van heeft tevens een enorm positief effect op het welzijn van de gedetineerden. Er ontstaan vriendschappen. En door groei op sociaal vlak, bestaat er een grotere kans op een betere toekomst.

Trainingsmethode
Het uitgangspunt van de Dutch Cell Dogs werkwijze is dat positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt genegeerd. Het trainen van de asielhonden gebeurt aan de hand van de clickertrainingsmethode.
De clicker is een klein plastic doosje dat bij indrukken een klikkend geluid maakt. Dit geluid wordt gebruikt om het gewenste gedrag van de hond te markeren en aan te geven dat een beloning volgt. De belangrijkste rol van de clicker is communicatie met de hond. Met het geluid vertelt de trainer de hond precies welk gedrag hem een beloning oplevert.
De focus op positiviteit, beloning en communicatie heeft op zowel de asielhonden als de gedetineerden effect. Dat komt deels door spiegeling: gedetineerden herkennen zich vaak in de positie van de honden. Daarnaast eist deze manier van trainen ook betrokkenheid, oplettendheid en zelfstandigheid van de gedetineerden. Timing is namelijk key. De bedoeling is dat de deelnemers tijdens de training steeds meer verantwoordelijkheid voor de training van de hond op zich gaan nemen. Uiteindelijk trainen zij grotendeels zelfstandig de honden.

Interesse in deze hond?
Indien u interesse heeft in 1 van de honden die het trainingsprogramma volgen, vult u dan het adoptieformulier op onze website in. Indien uw situatie geschikt is voor deze hond, kunt u regelmatig komen kennismaken.
Houdt u er wel rekening mee dat de hond pas geadopteerd kan worden zodra de training afgerond is.

Meer informatie over Dutch Cell Dogs vindt u HIER