Om dierenmishandeling en huiselijk geweld te kunnen melden, registreren en aanpakken, is het van belang dat particulieren en professionals bekwaam zijn in het herkennen van signalen van geweld tegen mensen en dieren.

Zowel voor dierenmishandeling als huiselijk geweld zijn er naast fysieke signalen, ook gedragssymptomen en omgevingssignalen die kunnen helpen bij het ontdekken van mishandeling. In dat kader heeft St. Mendoo onderstaande Signalenkaart ontwikkeld.


Met dank aan Mendoo!