Stichting vrienden van het Zwols Dierenasiel

De Stichting vrienden van het Zwols Dierenasiel steunt het Zwols Dierenasiel. Het bestuur van deze vriendenstichting kent dezelfde samenstelling als het bestuur van het Zwols Dierenasiel.

Met uw steun kan het Zwols Dierenasiel vele noodzakelijke verbeteringen in de huisvesting en de dierenverzorging verwezenlijken ten behoeve van het verder verbeteren van het dierenwelzijn. Help ons met dit belangrijke doel voor de katten en honden!

Het bankrekeningnummer van de Stichting vrienden van het Zwols Dierenasiel is NL78 RABO 0143170554 t.n.v. Stichting vrienden van het Zwols Dierenasiel