Testament

Erfenissen en giften

Dierenasiel Zwolle is voor een groot gedeelte van haar werkzaamheden mede afhankelijk van erfenissen en giften. Indien je veel waardering hebt voor het werk van het Zwols Dierenasiel en je het asiel ook na jouw overlijden financieel wilt ondersteunen, kun je de stichting opnemen in jouw testament.

 

Uiteraard kun je ook tijdens jouw leven jouw waardering al laten blijken voor onze werkzaamheden door (jaarlijks) een gift aan de stichting te doen. Door jouw financiële bijdrage help je ons om de dieren van Zwolle en omstreken weer een goede kans op een tweede leven te bieden. Met jouw financiële bijdrage heb je een geweldige invloed op ons werk.

 

Testament

In jouw testament kun je precies vastleggen hoe je wilt dat jouw nalatenschap wordt verdeeld. Door opname van een legaat kun je aan ons bijvoorbeeld een vast bedrag en/of bepaalde goederen (zoals bijvoorbeeld een auto of inboedelgoederen) nalaten.

 

Wij hebben dan uitsluitend recht op het legaat en zijn verder niet betrokken bij de afwikkeling van jouw nalatenschap. Door opname van een erfstelling kun je ons tot jouw (mede)erfgenaam benoemen. Indien je ons in jouw testament tot jouw enige erfgenaam benoemt, vererven al jouw bezittingen en (eventuele) schulden naar het Zwols Dierenasiel.

 

In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van jouw erfenis. De goederen van jouw nalatenschap zullen dan te gelde worden gemaakt en jouw netto erfenis zal worden ingezet voor het werk van ons asiel. Uiteraard kun je in jouw testament ook zelf een executeur aanwijzen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van jouw nalatenschap.

 

In jouw testament kun je bijvoorbeeld ook opnemen aan wie jij jouw huisdier(en) wilt nalaten. Indien je niet weet aan wie jij jouw huisdier(en) wilt nalaten, kun je in jouw testament aan het Zwols Dierenasiel verzoeken om een goed nieuw huis voor jouw huisdier(en) te zoeken.

 

Levenstestament

Indien je niet meer in staat bent om jouw eigen belangen te behartigen, kan op verzoek van bijvoorbeeld een familielid een bewindvoerder over jouw vermogen worden benoemd. Deze bewindvoerder dient dan jouw vermogen te beheren en dient jaarlijks rekening en verantwoording aan de rechter af te leggen.

 

Indien je echter zelf wilt bepalen wie jouw vermogen in die situatie gaat beheren, kun je bij de notaris een levenstestament laten opstellen. In een levenstestament kun je een volmacht verstrekken aan een of meerdere personen, waarbij je kunt bepalen dat de volmacht pas van kracht is nadat een arts schriftelijk heeft verklaard dat je jouw eigen belangen niet meer kunt behartigen. In jouw levenstestament kun je ook bepalingen opnemen ten aanzien van jouw huisdier(en).

 

Je kan bijvoorbeeld vastleggen dat de gevolmachtigde de hulp van het Zwols Dierenasiel dient in te roepen bij de herplaatsing van jouw huisdier(en). Ook kun je in jouw levenstestament laten vastleggen op welke wijze de gevolmachtigde het Zwols Dierenasiel namens jou financieel dient te ondersteunen. Bij jouw overlijden eindigt de volmacht en zal uitvoering moeten worden gegeven aan jouw (eventuele) testament.

 

Giften

Ook tijdens jouw leven kun je ons werk steunen door middel van één of meer giften. Indien je een periodieke gift aan ons wilt doen, kun je deze gift, indien je aan een aantal voorwaarden voldoet, aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Een van deze voorwaarden is dat je minimaal vijf jaar lang een gift doet aan de stichting.

 

Ook dient de periodieke gift te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en de stichting. Meer informatie over een periodieke gift en de tekst van de modelovereenkomst, tref je aan op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

 

 

Geen erfbelasting/schenkbelasting

Omdat de Stichting Zwols Dierenasiel is aangemerkt al een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij over jouw erfenis en/of gift geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd. Als je het Zwols dierenasiel opneemt in jouw testament of als je een (periodieke) gift aan ons doet, kun je er dus zeker van zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de dieren!

 

Notaris

Voor het opmaken van een (levens)testament heb je een notaris nodig. Het Zwols Dierenasiel adviseert je om hiervoor contact op te nemen met notariskantoor Het Notarieel te Zwolle (www.hetnotarieel.nl). 

 

De kandidaat-notarissen mr. Martijn de Jong ([email protected]), mr. Tiny van der Veen-Hamstra ([email protected]) en mr. Karin Schrör (schrö[email protected]) zijn graag bereid om jouw vragen over (levens)testamenten en/of (periodieke) giften telefonisch te beantwoorden.

 

Uiteraard kun je hiervoor ook contact met jouw eigen notaris of de Notaristelefoon

(0900-3469393 / www.notaris.nl.) opnemen.