Testament

Giften en erfenissen

Dierenasiel Zwolle is voor een groot gedeelte van haar werkzaamheden (mede) afhankelijk van giften en erfenissen. Indien je veel waardering hebt voor het werk dat wij doen en je ons daarbij financieel wilt ondersteunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen.

Zo kun je periodiek een donatie aan onze stichting doen, je kunt ervoor kiezen om jouw gift te oormerken (door een specifiek project te ondersteunen) én je kunt ons na jouw overlijden ondersteunen, door Dierenasiel Zwolle op te nemen in jouw testament.

 

Testament

In een testament neem je alle bepalingen op die ingaan als jij er niet meer bent. Daarin regel je bijvoorbeeld wie je erfgenamen zijn en wat er na je overlijden met je bezittingen moet gebeuren. Voor de uitvoering van het testament wijs je een executeur aan, die na jouw overlijden deze zaken gaat regelen. In jouw testament kun je bijvoorbeeld ook opnemen aan wie jij jouw huisdier(en) wilt nalaten.


In jouw testament kun je precies vastleggen hoe je wilt dat jouw nalatenschap wordt verdeeld. Door opname van een legaat kun je aan ons bijvoorbeeld een vast bedrag en/of bepaalde goederen (zoals bijvoorbeeld een auto of inboedelgoederen) nalaten. Wij hebben dan uitsluitend recht op het legaat en zijn verder niet betrokken bij de afwikkeling van jouw nalatenschap.


Door opname van een erfstelling kun je ons tot jouw (mede)erfgenaam benoemen. Indien je ons in jouw testament tot jouw enige erfgenaam benoemt, vererven al jouw bezittingen en (eventuele) schulden naar het Zwols Dierenasiel. In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van jouw erfenis. De goederen van jouw nalatenschap zullen dan te gelde worden gemaakt en jouw netto erfenis zal worden ingezet voor het werk van ons asiel.

 

Levenstestament

Stel, er gebeurt iets waardoor je er zelf nog wel bent, maar niet meer zelf kunt handelen. Dan is het fijn dat je iemand hebt aangewezen die dit namens jou mag doen.

In een levenstestament leg je jouw persoonlijke wensen vast en machtig je één of meer mensen – gevolmachtigde(n) – die jouw belangen mogen behartigen als je zelf (tijdelijk) geen beslissingen meer kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan medische behandeling, de zorg voor je huisdieren, of je financiën. Hiervoor wijs je de mensen aan die jij vertrouwt, zodat zij jouw zaken kunnen regelen op de manier zoals jij dat wilt.

Op deze manier kun je bij ingrijpende situaties toch zelf de regie in handen houden. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat jouw gevolmachtigde de hulp van het Zwols Dierenasiel moet inroepen bij de herplaatsing van jouw huisdier(en). Daarnaast krijgt jouw gevolmachtigde bijvoorbeeld (al dan niet tijdelijk) het beheer over jouw bankrekeningen.

Notaris

Voor het opmaken van een testament en/of levenstestament heb je een notaris nodig. 

Het Zwols Dierenasiel adviseert je om hiervoor contact op te nemen met Het Notarieel in Zwolle (www.hetnotarieel.nl). Zij zijn graag bereid jouw vragen over deze zaken te beantwoorden.
Uiteraard kun je ook contact opnemen met jouw eigen notaris of de Notaristelefoon (0900-3469393 / www.notaris.nl.).

 

Door jouw financiële bijdrage help je ons om dieren in Zwolle en omstreken een goede kans op een tweede leven te bieden. Jouw financiële bijdrage is geweldig, want daarmee maak je ons werk voor deze dieren mogelijk. Voor nu en voor later.