TNR

Indien je last hebt van een wilde kat / kat die zich niet laat aanhalen

Wij werken volgens het TNR project (Engels: Trap Neuter Return, vrij vertaald: Vangen, Castreren/steriliseren, Uitzetten op de locatie waar de kat(ten) gevangen is/ zijn.

Veel dierenorganisaties zijn grote voorstanders van TNR. Dit is bewezen de meest effectieve manier om zwerfdierenpopulaties diervriendelijk te verkleinen. Door het castreren/ steriliseren verdwijnt ongewenst gedrag zoals vechtpartijen, sproeien, geluidsoverlast door krolsheid en vechtpartijen, enz. En natuurlijk de aanwas van nieuwe kittens.

Hoe werkt TNR?

Stap 1 :
Wanneer je zeker bent dat het niet een kat van iemand uit de buurt is, meld je de wilde kat /niet-sociale kat aan via het meldingsformulier, hieronder.

Je begint alvast met het voeren van deze katten op een vaste plek, zodat het aan deze plek gewend raakt en tzt snel in de vangkooi gevangen kan worden.

Stap 2 :
Zodra er voldoende ruimte in het asiel is om deze kat(ten) te huisvesten (*) word een afspraak gemaakt wanneer de Dierenbescherming diervriendelijke vangkooien komt plaatsen. Doordat je op een vaste plek gevoerd hebt worden de katten vaak snel gevangen met de vangkooien.

(*) Een wilde /niet sociale kat neemt twee hokken in het asiel in beslag en is daarom (als de beperkte quarantaine ruimtes bezet zijn in een drukke periode) soms niet direct door ons op te vangen. Zodra er ruimte beschikbaar is, word je benaderd. Dat kan in een drukke tijd helaas soms even duren.

Stap 3 :
De katten worden overgebracht naar het asiel waar de dierenarts de katten castreert /steriliseert.

Stap 4 :
Na herstel van de operatie wordt de kat weer bij je teruggeplaatst. De periode van opname in het asiel tot het terugplaatsen is ongeveer 1,5-2 weken.

Belangrijk:
Mocht blijken dat de wilde kat toch sociaal is en te herplaatsen is, dan blijft het dier in het asiel en wordt het herplaatst.

Wilde / niet sociale katten worden alleen gevangen wanneer zij (na castratie/ sterilisatie) weer teruggezet kunnen worden op de plek waar zij weggevangen zijn. Wij hebben helaas bijna geen mogelijkheden voor het herplaatsen van wilde katten.

Kosten:
De TNR vangacties worden t/m 31 augustus ’21 uitgevoerd door de Dierenbescherming. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Na 31 augustus wordt bekeken in welke vorm en tegen welke kosten het TNR project kan worden voortgezet.

Tijdelijke stop:
Op dit moment (augustus ’21) is het TNR project tijdelijk stopgezet omdat de dubbele hokken die voor het TNR project gebruikt worden reeds bezet zijn.