In onze buurt lopen veel verwilderde katten rond. Wat kunnen we hier aan doen?

Verwilderde katten zijn katten die niet of nauwelijks in contact komen met mensen.
De katten leven vaak in groepen rondom plaatsen waar voedsel te vinden is. Denk aan campings, industrieterreinen met bijvoorbeeld een visgroothandel of gewoon plaatsen waar mensen de katten voeren.

Zwerfkatten zijn schuw, hebben een goed jachtinstinct en zijn vaak niet te benaderen. Op latere leeftijd kunnen zij niet vaak meer wennen aan een leven als huiskat. Wegvangen van zo’n groep katten heeft geen zin. Omdat de voedselbron blijft bestaan, zullen daar binnen de kortste tijd weer nieuwe katten komen.

Samen met de Dierenbescherming werken wij met het TNR project (Engels: Trap Neuter Return, vrij vertaald: Vangen, Castreren/steriliseren, Uitzetten op de locatie waar de kat(ten) gevangen is/ zijn.
Vanuit dit project worden deze katten gevangen in diervriendelijke vangkooien en naar het asiel gebracht voor castratie of sterilisatie. Daar worden zij verzorgd, indien nodig medisch behandeld en uiteindelijk door de Dierenbescherming weer teruggezet op de plek waar ze vandaan komen.
Door het castreren en steriliseren van de katten, neemt de groep met de tijd in aantal terug. Dit is al op veel plaatsen gebeurd en tot nu toe blijkt dat de katten dan niet meer voor overlast zorgen.

Indien u verwilderde katten wilt aanmelden voor bovenstaande werkwijze, vult u dan onderstaand formulier in:

De volgende vraag is specifiek voor meldingen waarbij de katten niet op uw eigen erf rondlopen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk,
zie onze Privacyverklaring.