Wegens het vertrek van onze bestuursvoorzitter zijn wij voor het Zwols Dierenasiel op zoek naar een nieuwe voorzitter voor ons vrijwillige bestuur.

Organisatieomschrijving
Het Zwols Dierenasiel biedt gedurende het gehele jaar onderdak aan een groot aantal thuisloze honden en katten. Iedere medewerker en vrijwilliger van ons dierenasiel heeft een groot hart voor dieren en stelt het welzijn van al onze honden en katten voorop. Als non-profit organisatie hebben wij een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen: Het bieden van een tijdelijke en veilige omgeving voor honden & katten tot zij met hun baas herenigd kunnen worden of er een geschikte nieuwe plek is gevonden.

Door het werk van onze gepassioneerde medewerkers en vele vrijwilligers zijn wij in staat om op jaarbasis zo’n 900 dieren op te vangen en te herplaatsen. Naast de opvang en herplaatsing van dieren is het Zwols Dierenasiel inmiddels ook een kennis- en adviescentrum op het gebied van honden en katten.

Het bestuur
Het huidige bestuur van het Zwols Dierenasiel bestaat uit zeven mensen vanuit uiteenlopende vak- en kennisgebieden. Wat ze delen is hun liefde en passie voor dierenwelzijn. Naast de voorzittersrol, kent het bestuur een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie algemene leden.

Persoonlijkheid en ervaringsachtergrond

Van de voorzitter van het bestuur van het Zwols Dierenasiel wordt verwacht dat zij/hij:

  • optreedt als ambassadeur van het asiel richting gemeenten en externe partijen
  • een groot hart en passie heeft voor (het welzijn van) onze honden en katten
  • in staat is bestuursvergaderingen te leiden en leiding te geven aan de overige bestuursleden
  • ervaring heeft met (politieke en) bestuurlijke processen op lokaal/regionaal niveau
  • een regionaal netwerk heeft waar het asiel van kan profiteren
  • goede interpersoonlijke en onderhandelingsvaardigheden en een verbindende persoonlijkheid heeft;

Om goed invulling te kunnen geven aan deze rol, zul je in staat moeten zijn gemiddeld zo’n 12 uren per maand beschikbaar te zijn. Uiteraard varieert het aantal uren per periode of door gebeurtenissen gedurende het gehele jaar.

Wat biedt deze functie jou?

  • Een interessante positie waarin je een mooie bijdrage kunt leveren aan het welzijn van dieren in het grote verzorgingsgebied van ons asiel.
  • Samenwerken met andere betrokken en enthousiaste vrijwillige bestuursleden
  • Het opdoen van veel nieuwe contacten in zowel het bedrijfsleven als de politiek in de regio.

Interesse?
Spreekt deze functie jou aan?  Denk jij een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze stichting?
Dan horen wij dat natuurlijk graag!  Stuur vóór 20 januari ’21 een mail met jouw motivatie en jouw cv naar chris@dierenasielzwolle.nl of neem contact op met Chris via 06-30031986 voor meer informatie.