vrienden van logo

Word "Vriend van" het Zwols Dierenasiel!

Iedere sponsor krijgt in elk geval als bewijs van sponsoring een transparante bouwsteen, met het logo van het asiel en de tekst ‘’Vriend Van’’ en aan de onderzijde de naam van de sponsor.

U krijg zo’n bouwsteen en in het asiel komt er 1 zodat bezoekers de sponsormuur kunnen zien groeien.

Zo draagt u bij aan het welzijn van alle opgevangen dieren in het asiel.

Het gaat om verbeteringen in hun verblijf, aanschaf van benodigdheden voor verbetering van de leefomstandigheden van de dieren, die niet door reguliere fondsen worden gedekt.
Daarbij kunt u denken aan extra kennelgangen, verblijven en het opknappen ervan, telefooncentrale, camera’s, informatiescherm, verduurzaming.

Wij hopen dan ook dat u ons asiel een warm hart toedraagt en het bijgevoegde contract wilt invullen en ondertekenen. U kunt daarna het contract sturen naar [email protected] t.a.v. Christel.
U kunt het contract ook uitprinten en opsturen naar het Dierenasiel.

Alvast hartelijk dank namens al onze dieren en hun verzorgers!